ZZVJ

16. listopadu 2009 v 11:18 | Jana

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZZVJ

1. Jakou zkratku má mezinárodní jezdecké federace?
- FEI
2. Kdo organizuje jezdecký sport v ČR?
- Česká jezdecká federace (ČJF)
3. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?
- Pravidly jezdeckého sportu.
4. Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?
- první den drezůra, druhý den terénní jízdy (klusová, cvalová část a cross country), třetí den parkur
5. Jaké jsou rozměry drezúrního obdélníku?
- do "L" 20x40
- vyšší 20x60
6. Jaké znáte základní chody koně?
- Krok, klus, cval
7. Co rozumíte pod pojmem barování koně?
- Koni se při skákání dává železná tyčka a v momentu odskoku se tyčka zvedne, aby se kůň uhodil. Cílem má být větší pozornost koně, zvedání nohou. BAROVÁNÍ JE ZAKÁZANÉ!.
8. Ve kterém roce stáří se mohou koně poprvé zúčastnit skokových soutěží?
- Ve 4 letech, OH nejdříve v 7 letech.
9. Jaké skoky musí být na opracovišti při závodech?
- Nejméně jedna překážka výšková a jedna šířková (kolmák a oxer).
10. Jaké může být stáří jezdce pokud startuje za juniory?
- 14 - 18 let
11. Jaké jsou výšky překážek v jednotlivých klasických stupních obtížnosti?
- ZM-90cm, Z-100cm, ZL-110cm, L-120cm, S-130cm, ST-140cm, T-150cm, TT-160cm
12. Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A?
- poboření překážky - 4 trestné body
- neposlušnost - 4 trestné body
- pád jezdce, koně nebo obou - vyloučení
13. Co je to martingal a k čemu slouží?
- Zabraňuje koni, aby převracel hlavu, zmírňuje působení otěží. V drezuře je to pomocná otěž - zakázán. V parkuru povolen. Skládá se z nákrčního řemene, martingalové vidlice s kroužky a z podhrudníku s propínací smyčkou na podbřišník.
14. Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku?
- boty - vysoké, s hladkou podrážkou, bez tkaniček, zpevňující lýtko (perka a chapsy postačí)
- kalhoty - dlouhé, elastické, zastrčené do bot (jezdecké kalhoty - rajtky)
- helma - tříbodové uchycení
- vesta (?)
15. Jaké druhy nánosníků znáš?
- Hanoverský, anglický, mexický, kombinovaný.
16. Popiš uzdečku a uzdu?
- uzdečka - zátylník, lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, udidlo, otěže
- uzda - zátylník, dvoje lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, stihlové udidlo, pákové udidlo, podbradní řetízek, stihlová otěž, páková otěž
17. Popiš sedlo s jeho doplňky?
- sedlo - přední a zadní rozsocha, posedlí, sedlová komora, bočnice, kolenní opěrky
- doplňky - podbřišník, třmenový řemen, třmen, dečka pod sedlo, poprsník
18. Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?
- Zvony, bandáže, kamaše, kyt kopání se předních nohou do hrudníku při skoku - je umístěn na podbřišníku, kožíšek na podbřišníku proti odírání, gumové kroužky - na udidle.
19. Popiš vodění a předvádění koně?
- vodění - s vedením koně se setkáváme prakticky každý den, vedeme koně na uzdečce (ohlávce) po jeho levé straně
- předvádění - koně předvádíme na závodech nebo výstavách - vždy na uzdečce, kůň má startovací číslo, nesmí mít ochranné pomůcky, před komisí zastaví, všechny čtyři nohy vyšlápnuté, potom jde 10m v kroku, točí doprava, asi 35m klus, zastaví, čeká na povel k odejití, odchází v kroku
20. Vyjmenuj nejběžnější nemoci koní?
- Kolika, schvácení kopyt, černá zástava moči, zánět horních cest dýchacích, zánět pouzdra šlachového, rakovina kopyt, hřebčí nákaza, svrab, chřipka.
21. Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?
- Helma, jezdecké boty, rukavice, vesta (páteřák).
22. Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?
- v kroku - 80 - 100cm
- v klusu -120 - 140cm
23. Jakou funkci má vnější otěž?
- Je vedoucí, vede koně po kruhu.
24. Jak se chová jezdec s koněm na veřejné komunikaci?
- max. 3 koně, na silnici s držíme vpravo, řídit potah je povoleno od 16 let se znalostí pravidel silničního provozu, jezdit jen s dozorem starším 15 let.
25. Vsvětli pojem "chod" a "ruch" koně?
- chod - krok, klus, cval
- ruch - určité tempo v chodu - krátký, střední, prodloužený
26. Co je to "akce"?
- Způsob předvádění (předních) nohou (nízká, vysoká).
27. Popiš správný sed jezdce?
- Pevný, pružný, uvolněný, prošlápnuté paty, přiložené holeně, sedět v nejhlubší části sedla, narovnaný, dívat se dopředu, paže přiložené k tělu, ruka v pěst, přímka - rameno, kyčel, pata.
28. Jaké znáš pomocné otěže?
- Pevný martingal, chambon, průvlečky, pevná vyvazovací otěž, vyvazovací gumy, gogue.
29. Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně?
- základní - sed, holeň, ruka
- vedlejší - hlas, bičík, šporny
30. Na které straně skoku se umisťuje červený a bílý praporek?
- červený - pravá strana
- bílý - levá strana
31. Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?
- Jezdeckou licenci + licenci koně + zdravotní průkaz koně.
32. Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?
- Helma (tříbodové uchycení), jezdecké sako, bílá košile a kravata, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty nebo chapsy a pérka.
33. Jakou ústroj musí mít jezdec na drezúrní soutěž?
- Cylindr, (černý) frak, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty.
34. Vyjmenuj několi zásad bezpečí při práci ve stáji?
- Ke koni přistupujeme klidně, rozhodně, oslovíme jej, nechodit k ležícímu koni (výjimka kůň nemocný), před čištěním a krmením uvázat (volné stání).
35. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdce při výcvikové hodině?
- Cvičitel nebo trenér
36. V kolika letech může jezdec provádět zkoušku ZZVJ?
- Od 12 let.
37. Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?
- Proti tetanu.
38. Jaké znáš základní barvy koně?
- Albín, isabela, plavák, ryzák, hnědák, vraník, bělouš, strakoš.
39. Co jsou vrozené odznaky u koní?
- na hlavě - kvítek, hvězda, nosní pruh, lysina, šňupka, mléčná huba, lucerna
- na končetinách - korunka, spěnka, patka, nadspěnkový kloub, vysoko bílá
40. Co jsou získané odznaky u koní?
- výžehy - a) dusíkem (bílé)
b) železem
- odznak hříběcí - v sedlové poloze -č. okresu, pořadové číslo
- odznak chovu nebo hřebčína - na stehně nebo žuchvě
41. Popis koně?


42. Ošetření koně před výcvikem a po výcviku?
- Hřbílko (ne kovové), tvrdý kartáč, načesat hřívu a ohon (opatrně, nejlépe ne hřebenem), měkký kartáč, hadřík, houbička, před jízdou i po jízdě pořádně vyčistit kopyta (mazání na kopyta).
43. Základní krmivo pro koně?
- Rostlinné, živočišné, minerální, jadrná, objemná.
- objemná krmiva - seno, sláma, zelená píce
- živočišná krmiva - sušené mléko, živočišné mléko
- minerální krmiva - liz krmné soli
- jadrná krmiva - oves - ve 4kg na jeden dostatek dusíkatých látek, ječmen, kukuřice
44. Napájení koní?
- Používáme zdravotně nezávadnou vodu, teplota asi 10 - 12 C, denní potřeba 40 - 60 l vody na den (závisí na stáří, pracovním výkonu a počasí) => 0,05 - 0,08l na kg.
45. Úrazy koní a jejich ošetření?
- například:
- otlaky a zduření - chladit, jakmile se ztratí potírat mastí
- zakutí (podkovák poškodí škáru kopytní) - jodová tinktura
- rány - dobře vydesinfikovat, pokud je to větší zranění zavoláme veterináře (přeočkování proti tetanu)
- krvácen - zastavit krvácení (studená voda), vyčistit, přiložit tlakový obvaz
- nášlap (proniknutí cizího tělesa do kopyta) - vyčistit, přiložit tlakový obvaz
- zášlap (druhou končetinou) - desinfekce, elastický obvaz
46. Zlozvyky koní?
- Hodinaření, klkání, tkalcování, hrabání, kopání.
47. Nemoci koní a jejich léčení?
- Kolika...
- Zchvácení kopyt...
- Černá zástava moče...
- Zánět horních cest dýchacích...
- Hniloba kopyt...
- Chřipka...
- Tetanus...
48. Podkování kopyt, druhy podkov, ošetření?
- kování - 6 - 8 týdnů (dle potřeby)
- druhy podkov - pantoflice, zámková, ozubová
- bílá čára - citlivá - zakutí
49. Penalizace v terénní zkoušce v čase?
- za pád na překážce na úseku B - 60 tr. b.
- za pád na trati mimo překážku - 0 tr. b.
50. Základní typy překážek v parkuru?
- vodní příkop - šířkový
- kolmý skok - výškový
- oxer - výškošířkový
- ostatní - dablebar, triplebar, vějíř, zeď, bulfinč, viadukt
51. Jaké znáš zvláštní soutěže v parkuru?
- štafetové skákání, kostýmové skákání, volba překážek (dráhy), mini maxi, bariérové skákání, postupná obtížnost, dvoufázové skákání, ...
52. Jak postupujeme při podávání protestu na závodech?
- Protest může podávat pouze trenér nebo vedoucí družstva, písemně + 200Kč. Pokud rozhodčí rozhodne, že byl protest oprávněný, změní výsledky a vrátí 200Kč, pokud byl protest neoprávněný, peníze propadají.
53. Jaké jsou základní vzdálenosti v kombinaci?
- 1 cvalový - 7,5m
- 2 cvalový - 10,5m
- 3 cvalový - 14m
- 4 cvalový - 17,5m
- 5 cvalový - 21m
54. Chyby při vedení koně na kruhu?
- Dívá se ven, záď utíká ven z kruhu, kůň padá po pleci ven z kruhu.
55. Co je to mimochod?
- Následující sled při mimochodu - LZ+LP, PZ+PP - 2 údery.
56. Jaký je nohosledv kroku, klusu a ve cvalu?
- krok - LZ, LP, PZ, PP - 4 údery
- klus - LZ+PP, PZ+LP - 2 údery
- cval -na pravou ruku - LZ, LP+PZ, PP - 3 údery
57. Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce?
- Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy.
58. Úloha komisaře na opracovišti?
- Všechna opracoviště musí být pod stálým dohledem, alespoň jeden komisař musí být přítomen, kdykoliv jsou tyto prostory používány, aby byla dodržována všechna pravidla. Komisař hlídá, aby se skoky na opracovišti skákaly ze správné strany, aby jezdci měli helmu - junioři tříbodové uchycení, maximální délka biče 75cm, šporny jen tupý konec směrem dolů - 3,5cm.
59. Jak provedeme přechod v zastavení?
- Zasednutí, ztiuhnutí v kříži, stisknutí kolen a holení, nakonec poloviční zádrž.
60. Kdo provádí kontrolu před drezurní zkouškou?
- Sbor rozhodčích a veterinář
61. Jaká je tělesná teplota dospělého koně?
- do 38°C (staří 37,5°C)
62. Kolik má dospělý kůň zubů?
- klisna - 36
- hřebec - 40
63. Kolik potřebuje dospělý kůň vody?
- 0,05 - 0,08l na kg
64. Co je to velký kruh a jaký má průměr?
- Je to cvik, který se používá na jízdárně a má průměr 20m.
65. První pomoc při zlomeninách a bezvědomí?
- zlomeniny: Znehybnění poraněné části, při otevřené zlomenině nejdříve ránu vydesinfikujeme, úlomek kosti obložíme stočeným obinadlem, které pevně připevníme dalším obinadlem
- bezvědomí: Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy

Ještě něco....


1) Jakou zkratku má mezinárodní jezdecká federace?
FEI (Federation Equestre Internationale)
2) Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?
ČJF (Česká jezdecká federace)
3) Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?
Pravidly FEI (Všeobecnými, veterinárními, příp. i zvláštními)
4) Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?
Drezurní zkouška, terénní zkouška (1. úsek steeplechase, 2. úsek cross-country), skoková zkouška.
5) Jaké jsou rozměry drezurního obdélníku?
20 x 40, 20 x 60
6) Jaké znáte základní chody koně?
Krok, klus, cval
7) Co rozumíte pod pojmem barování koně?
Jedná se o nedovolený způsob úpravy překážek za účelem vyššího zvednutí končetin koně nebo vyššího či delšího skoku koně.
8) Ve kterém roce stáří se mohou koně účastnit poprvé skokových soutěží?
Ve 4 letech.
9) Jaké skoky musí být na opracovišti při závodech?
Minimálně 1 kolmá a 1 výško-šířková překážka - mohou být max. o 10 cm vyšší, než odpovídá stupeň obtížnosti, kterou bude kůň skákat, musí být postaveny obvyklým způsobem a označeny červenými a bílými praporky.
10) Jaké může být stáří jezdce, pokud startuje za juniory?
14 - 18 let
11) Jaké jsou výšky překážek parkuru v jednotlivých klasických stupních obtížnosti?
ZM - 80 cm
Z - 100 cm
ZL - 110 cm
L - 120 cm
S - 130 cm
ST - 140 cm
T - 150 cm
TT - 160 cm
12) Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A?
- Shození, poboření překážky nebo dotyk končetiny koně vodního příkopu = 4 trestné body
- 1. odmítnutí poslušnosti = 3 trestné body
- 2. odmítnutí poslušnosti = 6 trestných bodů
- 3. odmítnutí poslušnosti, pád jezdce nebo obou = vyloučení;
- při překročení stanoveného času je za každou započatou vteřinu 1/4 trestného bodu, při rozeskakování pak 1 trestný bod.
Podle nových pravidel jsou za všechno 4 trestné body a za každou započatou vteřinu 1 trestný bod.
13) Co je to martingal a k čemu slouží?
Je to pomocná otěž a zamezuje koni, aby zvedal hlavu a krk příliš vysoko. Zjemňuje jezdcovu ruku. Skládá se z nákrčního řemene a vlastního martingalu.
14) Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku.
Jezdecká helma, vysoké jezdecké boty nebo nízké boty a chapsy, triko s dlouhým rukávem, jezdecké kalhoty.
15) Jaké druhy nánosníků znáš?
Anglický, Hannoverský, Mexický, kombinovaný
16) Popiš uzdečku a uzdu.
- Uzdečka se skládá z: nátylník, čelenka, podhrdelník, 2 lícnice, nánosník, udidlo, otěže
- Uzda se skládá z: uzdečky s anglickým nánosníkem + 2 lícnice k páce, páka, podbradní řetízek, pákové otěže
17) Popiš sedlo a jeho doplňky.
Přední a zadní rozsocha, posedlí, vrchní (velká) a spodní (malá) bočnice, třmenový zámek, třmenový řemen, třmen s vložkou, kolenní opěrky, řemeny k podbřišníku (zápinky), podbřišník s přezkami (zápřesky), sedlový polštář, kostra sedla, podložka.
18) Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?
Bandáže, chrániče šlach (kamaše), struhačky, zvony, nákolenní kamaše, čabraky na uši, gelové podložky, gumové kroužky na udidlo.
19) Popiš vodění a předvádění koně.
Koně vede pouze 1 člověk. Jde po jeho levé straně vedle předních nohou. Vodítko drží oběma rukama pro případ, že by byl kůň neklidnější. Pokud vede koně na uzdečce bez pomocných otěží, má vždy přehozené otěže přes hlavu koně, takže pravou rukou drží otěže u huby koně a levou rukou jejich konec. Kůň se může vodit na ohlávce, uzdečce nebo na štajgru. Pokud je kůň nasedlaný, musí být vždy vytažené třmeny nahoru.
20) Vyjmenuj nejběžnější onemocnění koní.
Podlom, hniloba kopyt, koňská chřipka, alergie, vnitřní paraziti, plísňové onemocnění kůže, kolika, schvácení kopyt, zánět šlach.
21) Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?
Různé typy jezdeckých přileb podle specializace výcviku, chránič brady, rukavice,ochranná vyztužená vesta.
22) Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?
krok = 80 - 90 cm
klus = 120 - 130 cm
23) Jakou funkci má vnější otěž při vedení koně?
Vnější otěž je při ohýbání koně přiložena ke krku a navádí ho směrem dovnitř.
24) Jak se chová jezdec s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci?
Při vjezdu na silnici dodržuje jezdec pravidla silničního provozu, jede po pravé krajnici, ve tmě a za snížené viditelnosti je řádně označen odrazkou a světlem (baterkou).
25) Vysvětli pojem chod a ruch koně.
- Chody rozeznáváme podle nohosledu koně - krok, klus, cval
- Ruch je rychlost střídání končetin koně v určitém chodu (př. shromážděný, pracovní, střední, prodloužený...)
26) Co je to akce?
Je to způsob a výška zvedání končetin (akce nízká, akce vysoká...)
27) Jaké znáš pomocné otěže?
Martingal, průvlečky, vyvazovací otěže.
28) Popiš správný sed jezdce.
Jezdec sedí v nejhlubším místě sedla, má nastavenou správnou délku třmenů, kolena jsou přiložena k sedlu - pevný stisk stehen a kolen, holeně jsou přiloženy na podbřišníku nebo mírně za ním, pata je prošlápnutá, špička je u koně. Jezdec sedí zpříma s vypnutým hrudníkem a pružným křížem, ramena tlačí dozadu, ruka je klidná a citlivá na koňskou hubu. Otěže procházejí mezi malíčkem a prsteníkem do ruky a vycházejí mezi ukazováčkem a palcem - palec směřuje vzhůru. Ruce jsou u sebe, lokty přiloženy k tělu. Držení hlavy je vzpřímené - pohled směřuje dopředu (nikoliv dolu). Ramenní kloub, kyčelní kloub a pata tvoří jednu přímku.
29) Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně.
Jsou to holeně, sed (váha), otěže a hlas.
30) Na které straně skoků se umísťuje červený a bílý praporek?
Červený praporek se vždy umisťuje na pravé straně skoku ze směru, ve kterém se má skok přejít, bílý praporek se pak dává na levou stranu skoku.
31) Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?
Licenci jezdce, licenci koně, zdravotní průkaz koně nebo veterinární osvědčení, kde budou potvrzena sérologická vyšetření a řádná očkování a 3denní osvědčení na přepravu koně (opět potvrzené veterinářem).
32) Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?
Jezdeckou helmu, bílou košili, bílou vázanku, červené(muži) nebo tmavě modré či černé (ženy)jezdecké sako, bílé jezdecké kalhoty, vysoké jezdecké boty, bílé rukavice.
33) Jakou ústroj musí mít jezdec v drezurních soutěžích?
- Pro nižší (Z): Jezdeckou helmu, bílou košili, bílou vázanku, červené(muži) nebo tmavě modré či černé (ženy) jezdecké sako, bílé jezdecké kalhoty, vysoké jezdecké boty, bílé rukavice.
- Od stupně L: Cylindr, černý nebo tmavomodrý frak, bílé (nebo dámy krémové) jezdecké kalhoty, bílá košile, bílá vázanka, bílé rukavice, černé jezdecké boty, ostruhy.
34) Vyjmenuj několik zásad bezpečnosti práce při ošetřování koní ve stáji.
Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého se nahlásit odpovědné osobě a respektovat jeho pokyny. Je nutné dodržovat bezpečnostní a jiné podmínky stáje. Ve stáji se neběhá, nekřičí a nekouří. Do boxu ke koni smí maximálně 2 lidé, při vstupu je potřeba koně nejdříve oslovit, a přistupovat k němu zleva. Při ošetřování (místování, čištění aj.) musí být kůň uvázán.
35) Kdo odpovídá za bezpečnost jezdců při tréninkové hodině?
Trenér nebo vedoucí stáje (oddílu).
36) V kolika letech může jezdec provádět zkoušku základního výcviku?
Ve 12.
37) Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?
Proti tetanu.
38) Jaké znáš základní barvy koně?
Bělouš, ryzák, plavák, hnědák, vraník, grošák, palomino, albín, appaloosa.
39) Co jsou vrozené znaky u koní?
Je to odlišnost zbarvení a srsti od základního zbarvení na některých částech těla. Př. na hlavě - hvězda, lucerna, nosní pruh; na nohách - podkolenka, bílá spěnka a korunka atd.
40) Co jsou získané znaky u koní?
Jsou to znaky, které nemá kůň od narození, ale které získal během života. Vznikají náhodně nebo lidským přičiněním. Př. náhodně - bílé skvrnky po zranění; úmysl - výžehy pro upřesnění identity.
41) Popiš koně.
Hlava: čelo, temeno,týl, ušní krajina, spánková krajina, nadočnicová jamka, očnicová krajina, podočnicová krajina, nos, krajina nozder, ústní krajina,brada, líce, žuchva, příušní krajina, zátýlí, hrtanová krajina, skráň, kštice.
Krk a trup: šíje, hříva, hrdelní brázda, hrdlo, prsa, kohoutek, hřbet, žebra, hruď, podžebří, mečová krajina, bedra, hladová jamka, slabiny, pupeční krajina, šourek (u klisny vemeno), kříž, hrbol kosti kyčelní, záď, ocas.
Přední nohy: lopatka, ramenní kloub, rameno, loket, předloktí, zápětí, záprstí (přední holeň), spěnka, korunka, kopyto.
Zadní nohy: hrbol kosti stehenní, stehno, předkolení, hlezno, nárt (zadní holeň), spěnka, korunka, kopyto.
42) Ošetřování koní před výcvikem a po výcviku.
- Před výcvikem vymístujeme box a dáme koni čistou podestýlku, poté koně vyčistíme, nasedláme a nauzdíme a jdeme jezdit.
- Po návratu z výcviku koně odsedláme a oduzdíme, vyčistíme ho (i sedlo a uzdečku) a podle denní doby nakrmíme.
43) Základní krmivo pro koně.
Seno, luční tráva, oves, květ, plevy, otruby, ječný šrot, kukuřice, ovoce a zelenina, granule.
44) Napájení koní.
Ideální je napáječka, díky níž má kůň přístup k libovolnému množství čerstvé vody. Pokud tato dispozice není, musí dostávat kůň vodu v kbelíku - ten se ovšem musí denně vymývat a dolévat do něj nová čistá voda. Ustájený kůň spotřebuje denně průměrně 40l vody. Optimální teplota je 10 C.
45) Úrazy koní a jejich ošetření.
Zášlap - vznikne, když koni šlápne jiný kůň do zadní spěnky.
Tržná rána: ošetření je podle její velikosti - někdy stačí vydesinfikovat, jindy se musí sešít.
46) Zlozvyky koní.
Klkání, skřípání zuby, kopání, okusování předmětů, hrabání, tkalcování (hodinaření), vzpínání.
47) Nemoci koní a jejich léčení.
48) Podkování, druhy podkov a ošetřování kopyt.
- Kopyta musíme každý den pečlivě čistit kopytním háčkem od nečistot - je třeba hlavně hlídat, aby nezůstalo např. bláto v střelkových rýhách. Také není od věci v dobách, kdy je sucho, mazat kopyta speciálním tukem (postačí ale i obyčejné sádlo), aby nebyla moc přesušená.
- Při čistění kopyt je také důležité kontrolovat stav podkov. S tím souvisí podkování - to by se mělo provádět jednou za 6-8 týdnů. Je to závislé na stavu a růstu kopyta a na povrchu, po kterém koně chodí. Při kování se vždy nejprve kopyto řádně upraví (vystrouhá a orašpluje), následně se na něj pak pečlivě a pevně přitluče podkova, která by měla perfektně sednout. Někdo ková "za tepla" (tzn. že kovář zkouší koni podkovu vyndanou rovnou z výhně a podle potřeby může tu podkovu ještě přizpůsobit), někdo ková "za studena" (tzn. že kovář má již připravenou přesnou podkovu pro určitého koně, která mu padne).
- Druhy podkov: pantoflice
49) Penalizace v terénní zkoušce všestrannosti.
- 1. neposlušnost (vybočení nebo kruh) = 20 tr. b.
- 2. neposlušnost u téže překážky = 40 tr. b.
- 3. neposlušnost u téže překážky = vyloučení
- 5 neposlušností v Cross country = vyloučení
- Pád koně nebo jezdce = 60 tr. b.
- 2. pád ve steeplechase a cross country = vyloučení
- penalizace za čas (překročení optimálního času): klusové úseky = 1 tr. b. za vteřinu; steeplechase = 0,8 tr. b. za vteřinu; cross country = 0,4 tr. b. za vteřinu
50) Vyjmenuj základní typy překážek na parkuru.
Překážky se dělí na kolmé (kolmý skok, stacionáta, branka, plůtek, kolmá zeď, válce) a šířkové (dvojbradlí, oxer, trojbradlí, bulfinč, šikmá zeď, vodní příkop).
51) Jaké znáš zvláštní soutěže v parkurovém skákání?
Soutěž do prvé chyby, bariérové skákání, mini-max, štafetové skákání, minutové skákání, soutěž se stupňovanou obtížností, volba překážek, volba dráhy, zrcadlové skákání atd.
52) Jak postupujeme při podávání protestu a kdo ho smí podávat?
- Protest smí podat vedoucí družstva nebo osoba odpovědná za koně na závodech.
- Námitky se podávají písemně, musí být podepsány oprávněnou osobou a předány spolu s důkazy a svědectvím předsedovi sboru rozhodčích.
- K tomu je potřeba zaplatit poplatek ve výši 200,-Kč.
- Námitky se podle svého druhu podávají buď 15 - 30 minut před startem nebo do 30 minut po vyhlášení výsledků.
53) Jaké jsou základní vzdálenosti v kombinacích na jeden a dva cvalové skoky?
Na 1 cvalový skok = 3m
na 2 cvalové skoky = 6m.
54) Jaké chyby se nejčastěji vyskytují při vedení koně na kruhu a v obloucích?
Přílišné zkracování vnitřní otěže, křížení otěží nad kohoutkem koně, nahýbání těla do středu
55) Co je to mimochod?
Je to zvláštní chod koně, kdy jde v klusu současně PP s PZ a potom zase současně LP s LZ.
56) Popiš nohosled koně v kroku, klusu a cvalu.
Krok (4 doby): LZ, PP, PZ, PP
Klus (2 doby): LZ + PP, PZ + LP
Cval (3 doby): LZ, LP + PZ, PP
57) Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce - všeobecně?
Při pádu jezdce z koně je nutné nejdříve zjistit, zda byl pád lehký a jezdec může pokračovat v jízdě, nebo zda je potřeba přivolat lékařskou pomoc.
- V případě závažného pádu můžeme do příchodu odborné pomoci udělat toto: při vyraženém dechu - silný poklep na záda, při zapadnutí jazyka - navrácení do správné polohy, při zranění končetin - fixace, při poranění páteře - v žádném případě nehýbat!
- Je-li jezdec pouze lehce odřen, měli bychom mu ránu vydesinfikovat.
Jde-li o závažné zranění je nutné okamžitě přivolat lékařskou pomoc!!!
58) Úloha komisaře při jezdeckých závodech.
- Komisaři mají přístup na opracoviště, do stájí, na cvičný prostor a do všech dalších prostor, které ovládá organizační výbor.
- Komisař na opracovišti má za úkol včas zakročit, aby se zabránilo špatnému zacházení s koňmi, aby se zabránilo přestupkům proti obecným zásadám chování, slušnosti a přijatým normám sportovní etiky.
59) Jak provedeme přechod do zastavení?
Koně zasedneme, zároveň stiskneme holeně a lehce přitáhneme otěže.
60) Kdo provádí kontrolu koní před drezurní zkouškou?
- Na mezinárodních závodech musí být prováděna veterinární kontrola koní a kondiční prohlídka koní před závody.
- Musí být určen komisař pro kontrolu sedlání a uzdění každého koně bezprostředně po opuštění obdélníku.
- Jakákoliv nesprávnost způsobí okamžité vyloučení.
- Kontrola musí být prováděna s největší opatrností, protože někteří koně jsou velmi nedůtkliví a citliví.
61) Jaká je tělesná teplota dospělého koně?
37,8 C - 38,2 C
62) Jaký je počet zubů u dospělého koně?
Hřebci - 40, klisny - 36
63) Kolik spotřebuje dospělý kůň vody na den?
Průměrně 40 l.
64) Co je to velký kruh a jaký má průměr?
Velký kruh je kruh o průměru 20 m nebo o šířce jízdárny. Dělá se kdekoliv, kde se vejde. Jezdí se tak dlouho, dokud není veleno jinak.
65) Jaká je první pomoc po úrazu při bezvědomí jezdce a při zlomeninách?
Zkontrolovat dech a puls. Resuscitace: zaklonit zraněnému hlavu, vyčistit dýchací trubice, vytáhnout jazyk, 2 vdechy na 15 stlačení hrudníku. Případně se snažit zraněného jinak probrat a poskytnout mu teplo a klid. Při zlomeninách končetin je třeba fixace (= znehybnění zlomené části např. dlahou nebo alespoň rovným klackem). Pokud si zraněný stěžuje na bolest zad, NEMANIPULOVAT S NÍM, může mít zraněnou páteř. Při zranění jezdce je vždy nejdůležitější zavolat okamžitě záchrannou pomoc.
66) Do jaké výšky mohou být stavěny skoky na opracovišti v poměru k probíhajícímu stupni soutěže?
Překážky na opracovišti mohou být stavěny maximálně o 10 cm vyšší, než je probíhající stupeň soutěže.
67) Jakým způsobem může být potrestán jezdec za skok proti směru na opracovišti?
Vyloučením ze soutěže nebo peněžitým trestem.
68) Za jakou dlouhou dobu musí jezdec odstartovat ve skokové soutěži po znamení zvonu?
Do 45 sekund.
69) Jaký může být věk jezdce startujícího v kategorii "mladí jezdci"?
16 - 21 let
70) Jaký může být věk jezdce startujícího v kategorii "děti"?
12 - 14 let
71) Jak dlouhý smí být bičík při skokových soutěžích?
Bičík smí být dlouhý maximálně 65 cm.
72) Jaký průměr má "malý kruh"?
6 m
73) Jak je penalizováno překročení času při hodnocení podle stupnice "A" v základním parkuru a jak při rozeskakování?
V základním parkuru i při rozeskakování je překročení času penalizováno 1 trestný bod za každou započatou vteřinu.
74) Jak se vyhýbají jezdci při ježdění jednotlivě na jízdárně a na opracovišti?
Jezdci se míjejí po levé ruce a rychlejší chod je na stěně jízdárny.
75) Co je ve skokové soutěži považováno za cizí pomoc?
Napovídání trasy parkuru, hlasité pobízení koně jinou osobou než jezdcem nebo jakékoliv mávání na koně, aby překonal skok.
76) Co není ve skokové soutěži považováno za cizí pomoc?
Např. dovedení koně do parkuru.
77) Jak se provádí cvik "obloukem změnit směr"?
Cvik se provádí v druhé polovině dlouhé stěny. Koně vedeme na oblouku o průměru 8 - 10 metrů a vrátíme se s ním šikmo zpět na stěnu.
78) Jaký je poloměr obratu při projíždění rohu jízdárny?
V kroku je to čtvrtkruh o poloměru cca 3 m, v klusu a ve cvalu je to čtvrtkruh o poloměru 6 m a více (záleží na rychlosti chodu).
79) Jaký je rozdíl mezi kombinací a distancí překážek na parkuru?
Kombinace jsou překážky postavené za sebou, mezi kterými je vzdálenost 0 cvalový skok.
Distance jsou překážky postavené za, mezi kterými je vzdálenost 3 a více cvalových skoků.
Pak je ještě něco mezi, tzv. In-out a to jsou překážky postavené za sebou, mezi kterými je vzdálenost 1 - 2 cvalových skoků.
80) Jakou ústroj musí mít jezdec při prohlídce parkuru?
Klasické korektní jezdecké oblečení.
81) Kde je na drezurním obdélníku umístěno písmeno "A"?
Písmeno "A" je umístěno uprostřed krátké stěny.
82) Kterými písmeny se řídí jezdec při cviku "změnit směr"?
Jezdec se řídí písmeny "FXH" nebo "KXM". Cvik se může provádět i v obráceném pořadí (HXF nebo MXK).
83) Kterými písmeny se řídí jezdec při cviku "půl jízdárny"?
Jezdec se řídí písmeny "BXE". Cvik se může provádět i v obráceném pořadí (EXB).
84) Kterými písmeny se řídí jezdec při cviku "ze středu"?
Jezdec se řídí písmeny "AXC". Cvik se může provádět i v obráceném pořadí (CXA).
85) Jak daleko do rohu drezurního obdélníku jsou umístěna písmena pro cvik "změnit směr"?
6 metrů.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Chcete,aby tu byli i různé soutěže,bleskovky,akcičky a tak??

Jasně!Super nápad!!
Ano
Ne

Komentáře

1 Jana Jana | 16. listopadu 2009 v 11:20 | Reagovat

Uf!To byla ale dřina to zpracovat!Makala jsem na tom celý večer :-P

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama